• Magne Ramlo, prosjektdirektør i Nye Veier for E 18 Langangen - Grimstad, ser her på kartet for den pågående utbyggingen av strekningen Arendal - Tvedestrand. FOTO: Richard Nodeland (arkiv)

Satser på å ha E 18-korridorer klare før nyttår

Nye Veier er godt i gang med å planlegge de siste E 18-korridorene som gjenstår før firefelts motorvei Kristiansand-Oslo er en realitet.