Mot permitteringer hos Umoe Mandal

I underkant av 40 ansatte hos Umoe Mandal har fått permitteringsvarsel.