Adriana Ruiz opplevde at det ikke var nok å lære seg språk og være villig til å jobbe hardt for å komme inn i det norske arbeidslivet. I dag bruker hun sin erfaring for å rådgi andre. Adriana Ruiz opplevde at det ikke var nok å lære seg språk og være villig til å jobbe hardt for å komme inn i det norske arbeidslivet. I dag bruker hun sin erfaring for å rådgi andre. Foto: Kjartan Bjelland

Adriana Ruiz hadde nesten gitt opp jobbjakten: En tilfeldighet endret alt