Slik vil en av utgave av de 99 meter lange nullutslippsfartøyene se ut. Den årlige miljøgevinsten blir en reduksjon på 6000 tonn CO2. Slik vil en av utgave av de 99 meter lange nullutslippsfartøyene se ut. Den årlige miljøgevinsten blir en reduksjon på 6000 tonn CO2. Foto: Kongsberg Maritime

Sørlen­dinger bak nytt nullut­slipps­rederi