I løpet av natten til fredag 17. oktober blir listene med inntektstall og skattetall for 2013 for alle personlige skattytere lagt ut på nettet. Men reglene for åsøke i listene er kraftig strammet inn.

Nytt i år er at den som søker i listene ikke lenger kan være anonym. Alle som søker på inntekten til personen med det største huset og den flotteste bilen i gaten eller bygda vil bli kjent for bileieren.

Bileieren kan ved å logge seg inn i ligningen klikke på en fane og få opp oversikt over alle som har søkt på ham. Han vil få opp navn, fødselsår og poststed på alle som har vist interesse for ligningen hans. Det vil også være opplysninger om søkedato og klokkeslett.

Verner privatlivet

— Ordningen innføres for å styrke vernet av skattyters privatliv, sa finansminister Siv Jensen da hun sendte forlaget om innstramming på høring i januar i år.

Finansdepartementet skrev at mange trolig vil vegre seg mot å foreta søk i listen av "ren nysgjerrighet" hvis det blir kjent at de har søkt. Antall søk i listen vil dermed bli redusert, antok departementet

— Mange opplever utlegging av opplysningene som ubehagelig og som et inngrep i sitt privatliv, sa Jensen.

Ikke søkbart i avisene

Årets innstramming er et nytt steg bort fra de helt åpne skattelistene. I 2011 ble det slutt på at nettavisene kunne legge ut søkbare fullstendige skattelister.

Pressen får likevel utlevert skattelister for å bruke dem i journalistikken. Men en avtale med skatteetaten regulerer bruken. Avisene kan omtale enkeltpersoner og lage topplister.

Ligningstallene forteller mye, men på langt nær alt. Det er tre begreper og tre beløp i ligningen: inntekt, formue og utlignet skatt.

Inntekt

Det som i ligningen kalles "inntekt" er egentlig en nettoinntekt. Det er summen av alle typer inntekter regnet brutto minus alle fradrag. De mest vanlige fradragene er minstefradrag og andre fradrag som er en del av skattereglene, samt fradraget for gjeldsrenter.

Det betyr for eksempel at en person med høy lønn og høyt boliglån vil komme ut med relativt lav "inntekt" i ligningen. Stort rentefradrag vil redusere den inntekten som viser seg i ligningslisten.

Formue

Det som er "formue" i skattelistene er som regel mye lavere enn den faktiske verdien på formuen.

For det første er det en lang rekke særskilte regler for å verdsette de ulike typene formue. For eksempel blir bolig som hovedregel verdsatt til 25 prosent av markedsverdien. For det andre kommer gjeld til fradrag med full verdi.

Utlignet skatt

"Utlignet skatt" i listene er summen av alle skatter etter 2013-reglene. For vanlige lønnsmottagere og pensjonister vil dette være eventuell toppskatt, skatt på nettoinntekt, trygdeavgift og eventuell formuesskatt.

Søket kan starte her.

Du kan bli bruker av Min ID her.