• Bildet er tatt fra Dueknipen tørkesommeren 2018 og viser et utsnitt av Vesterhavna i Kristiansand. Den og resten av det Kristiansand havn KF eier, mener havna selv er verd mellom 2,0 og 2,9 milliarder kroner. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Havnas milliardverdier

Skal havnene i Kristiansand og Mandal slås sammen, vil ventelig verdivurderinger stå sentralt. Nå har de to havneadministrasjonen lettet på sløret om hva de selv mener de er verd. For Kristiansand sin del er det opp mot 2,9 milliarder kroner.