Det var en smilende Vedum som kom ut fra statsrådsboligen sin i Homansbyen i Oslo litt over klokka 7 mandag morgen. Til journalistene som ventet på utsiden, sa finansministeren at han hadde sovet godt og så fram til en god budsjettdag.

Han ville ikke si noe konkret om hvor mye oljepenger regjeringen legger opp til å bruke. Den siste tiden har kraftig økning i olje- og gassprisene også ført til mer penger i statskassa.

– Vi har jo hatt veldig lave renter. Krona har også vært veldig lav, og det har styrket konkurranseevnen vår. Vi er opptatt av å ha et ansvarlig og godt budsjett, og det er det vi kommer til å legge fram, sa Vedum.

– Ikke spent

Klokka 12 vil han legge fram regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet for neste år i Stortinget. Han er forberedt på debatt, men er ikke urolig for kritikken fra opposisjonen.

– Jeg er ikke veldig spent egentlig. Dette er et godt statsbudsjett og en god budsjettdag, sier Vedum.

– Folk skal se at vi ser hverdagen deres, legger han til.

Strøm, klima og pendlere

Vedum nevner spesielt pendlere, hvor det på forhånd er blitt kjent at regjeringen vil styrke pendlerfradraget til en pris av 500 millioner kroner. Et annet tiltak er at den nye regjeringen vil kutte elavgiften med nesten 50 prosent i januar, februar og mars for å møte de høye strømprisene. Tiltaket er beregnet til å gi staten 2,9 milliarder kroner mindre i avgifter neste år.

– Dette hjelper alle som har strømutgifter i Norge, og det er viktig at de kostnadene ikke blir kjempehøye for folk, sier Vedum.

Han sier også at han gleder seg til å legge fram den delen av det endrede forlaget som går på klima.

– At vi klarer å få ned norske klimagassutslipp og skape flere arbeidsplasser og verdiskaping, også skal ta hensyn til folk. For det er jeg alltid opptatt av: At man skal ta hensyn til folk, sier finansministeren.

Tror SV blir fornøyd

Han mener at Ap-Sp-regjeringen kommer til å ha en god dialog med SV om budsjettet.

– Mange av de tingene som ligger i budsjettet, er ting som SV vil kjenne seg igjen i, for eksempel dette med styrket kommuneøkonomi når det gjelder skole, sykehjem, lave priser i barnehagen, sier Vedum.

Han spår at SV kommer til å være ekstra fornøyde med 300 millioner kroner ekstra til ressurskrevende tjenester, som går til dem med aller størst hjelpebehov i kommunene.