– Det gjelder å velge riktig byggemateriale på riktig plass

Katarina Bramslev (t.v.) fra Grønn Byggallianse snakket om hvordan bygge bærekraftig i et livsløpsperspektiv, mens Ulrika Jansson hadde faglig baserte betraktninger om hvorvidt det er best for klimaet å la skogen stå eller ikke. Noen bombastisk konklusjon hadde hun ikke. Foto: Rune Øidne Reinertsen