– Det gjelder å velge riktig byggemateriale på riktig plass