– I dag har dere en medaksjonær som virkelig pusher vind!