I Kvinesdal kommune, her representert ved ordfører Per Sverre Kvinlaug, er emosjonene beskjedne rundt den mulige fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi. I Kvinesdal kommune, her representert ved ordfører Per Sverre Kvinlaug, er emosjonene beskjedne rundt den mulige fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi. Foto: Jan Ivar Rafoss (arkiv)

– I dag har dere en medaksjonær som virkelig pusher vind!