Det er finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) som opplyser om kuttet til NRK mandag morgen. Klokka 12 skal regjeringen legge fram sitt forslag til endringer i statsbudsjettet.

– I vintermånedene, fra januar til mars, kutter vi elavgiften med cirka 48 prosent. Resten av året kutter vi med cirka 9 prosent, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Han omtaler tiltaket som et tungt kutt som vil innebære at staten får 2,9 milliarder mindre inntekter fra strømavgifter i løpet av neste år, sammenlignet med i år.

Kuttet vil utgjøre om lag 10 øre kilowattime fra januar til mars. Analytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight sier til E24 at en privatperson kan spare mellom 500 og 1.000 kroner gjennom vinteren dersom en legger et forbruk på 3.000 kilowattimer per måned til grunn.

Men han legger til at staten også har store økte inntekter som følge av den høyere strømprisen.

– En betaler 25 prosent moms av kraftprisen, så staten har enorme inntekter når prisene er høye, sier Lilleholt.

Ifølge strømbørsen Nord Pool er det ventet at det skal settes årsrekord på 2,8 kroner per kilowattime mandag ettermiddag. Med nettleie og alle andre påslag vil det innebære en pris på rundt 4 kroner per kilowattime for vanlige husholdninger.

Den høye prisen vil innebære at en vanlig dusj vil koste om lag 20 kroner mandag ettermiddag.

Mandag legger regjeringen fram tilleggsnummeret til statsbudsjettet for 2022. Dette er lekkasjene som har kommet hittil:

* Kutt i elavgiften på 2,9 milliarder kroner ( NRK ).

* Husbanken får 2 milliarder kroner mer til startlån for nye boligkjøpere. Totalt blir lånerammen 21 milliarder kroner. (NTB)

* Kommunene får 2,5 milliarder kroner ekstra i frie inntekter. ( NRK ) Det inkluderer 1,2 milliarder kroner som settes av som tilskudd ut fra hvor mange skoler de har. Målet er å redde skoler som trues av nedleggelse. ( VG )

* 1,1 milliarder kroner ekstra settes av til klimatiltak. Blant annet økes bevilgningene til Enova med 300 millioner kroner, hvor 100 millioner er satt av til ladestasjoner for elbil, og fornybar energi med 400 millioner kroner, som går over bistandsbudsjettet. ( VG )

* 1 milliard kroner settes av til ytterligere kutt i ferjeprisene. ( VG ) I tillegg skal det bli gratis å reise med ferje til små øyer og kystsamfunn. Det settes av 30 millioner kroner til dette. (NTB)

* Maksprisen i barnehagene reduseres fra 3.315 kroner til 3.050 kroner per måned. Det vil årlig koste staten 690 millioner kroner. ( TV 2 )

* 500 millioner kroner settes av til å sørge for at ingen skal miste arbeidsavklaringspenger over nyttår. Det varsles også regelendringer innen sommeren. ( TV 2 )

* Pendlerordningen styrkes med 500 millioner kroner. ( Dagbladet/Børsen.)

* Fagforeningsfradraget dobles fra 3.850 til 7.700 kroner i løpet av to år. Halvparten av økningen foreslås allerede i høst. Dette utgjør 425 millioner kroner i budsjettet for 2022. ( VG )

* Bistandsbudsjettet omprioriteres slik at 500 millioner kroner ekstra går til matsikkerhet og småbønder i sørlige deler av verden. ( Nationen )

* Det settes av 136 millioner kroner til 1.000 flere tiltaksplasser i Nav og 175 millioner til varig styrking av Nav. ( NRK )

* Støre-regjeringen reverserer et kutt foreslått av Solberg-regjeringen og bevilger 300 millioner kroner til toppfinansiering av ressurskrevende tjenester for personer med ekstra bistandsbehov. (NTB)

* Tilskuddet til sykehusene skal økes med ytterligere 350 millioner kroner neste år. Det kommer på toppen av 350 millioner kroner som den forrige regjeringen forslo. Totalt vil altså sykehusene få 700 millioner kroner mer neste år enn i år. ( Dagbladet )

* Investeringsstøtten i jordbruket økes med 200 millioner kroner. (NTB)

* Politiet får 200 millioner ekstra for å øke bemanningen og lokal tilstedeværelse. ( VG )

* 150 millioner kroner settes av for å gi full momskompensasjon innen kultur og idrett. ( NRK )

* I et første steg for å fase ut det kommersielle barnevernet bevilger regjeringen 100 millioner kroner ekstra til offentlige barnevernsinstitusjoner. ( Klassekampen )

* 50 millioner kroner ekstra settes av til psykisk helse. 10 millioner går til lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene, mens resten går til tverrfaglige og oppsøkende team. ( TV 2 )

* Forsvarsdepartementet flytter 40 millioner kroner fra internasjonale operasjoner til Heimevernet. ( Nationen )

* Forsvaret får 50 millioner kroner ekstra for å bedre soldatenes boforhold. ( NRK )

* Regjeringen vil gi 38,5 millioner kroner for å opprette 250 nye varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA). (Dagsavisen).

* Det såkalte finnmarksfradraget økes med 16 prosent. Det gir 31 millioner kroner mindre i inntekter til staten. ( Altaposten )

* 30 millioner kroner settes av for å styrke påtalemyndigheten. Pengene skal blant annet brukes for å øke påtalekapasiteten i saker med vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. ( TV 2 )

* 50 millioner kroner ekstra settes av til kriminalomsorgen. Pengene skal gå til mer bemanning i fengslene. ( BT )

* Støtten til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) økes med 50 millioner kroner. ( Dagbladet ).

* Mattilsynet får 20 millioner kroner ekstra. Halvparten skal øremerkes dyrevelferd og tilsyn. ( NRK )

* Pressestøtten til lokalaviser økes med 8 millioner kroner.