Flyselskapet SAS innstiller rundt 4.000 flyvninger i mai, juni, juli og august, bekrefter pressesjef John Eckhoff til E24.

Det var opprinnelig satt opp 75.000 SAS-flyvninger i den perioden. Det betyr at over fem prosent av flytilbudet til selskapet kuttes i sommer.

Den svenske avisen Dagens Industri omtalte saken først.

Eckhoff har ikke nøyaktige tall på hvor mange norske flyvninger som berøres, men forteller at det kuttes ganske jevnt over hele linjen - også i Norge.

– Det er rundt baut, sier Eckhoff.

– De som blir berørt vil bli booket om til nærmeste flyvning. For de aller fleste betyr det samme dag.

– Mangel på personell

Flyvningene innstilles for å være føre var, og unngå at man havner i en vanskelig situasjon i sommer, sier Eckhoff.

– Det er både mangel på personell, og til dels også forsinkelser på leveranser av fly. Mange skal gjennom sikkerhetsopplæring eller oppfrisking i simulator. Det er mange som er blitt ansatt siden vi sa opp og permitterte i forbindelse med pandemien.

Innstillingene må ses i sammenheng med situasjonen i internasjonal luftfart nå, understreker pressesjefen, og utfordringene i forbindelse med oppskalering etter pandemien.

Flere andre europeiske flyselskap har redusert sommertilbud, og blant annet vist til mangel på personell, skriver Dagen Industri. Det gjelder for eksempel British Airways, som har innstilt 16.000 flyvninger.

Fagforening gir ledelsen skylden for kutt

SAS sliter økonomisk og har kuttet kraftig i antallet piloter gjennom pandemien.

Selskapet har også gjort strukturelle endringer. De har blant annet opprettet et datterselskap, hvor oppsagte piloter og kabinansatte må søke jobb på nytt.

– Dette er en krise som SAS-ledelsen har valgt å utsette våre kunder for, skriver Roger Klokset er leder i Norske SAS-flygeres Forening i en e-post til E24.

Klokset sier at 450 av deres oppsagte piloter fortsatt går arbeidsledige. Han mener at det tar mye lengre tid å rekruttere inn helt nye piloter, og hevder at det nå letes med lys og lykter i hele Europa for å fylle kurs.

– Det gjør at SAS-ledelsen har satt selskapet i en posisjon der man nå ikke er i nærheten av å ha nok personell for å avvikle sommertrafikken, skriver Klokset.

I Sverige reagerer pilotforening med å gi SAS-ledelsen skylden for at man ikke har nok ressurser inn mot sommeren, ifølge Dagens Industri.

SAS norske pressesjef John Eckhoff svarer slik på fagforeningenes kritikk:

– Det er ikke bare å gjenansette medarbeidere for å bøte på personalmangelen. Piloter og kabinansatte trenger opplæring og i luftfarten er det nå stor mangel på instruktører og simulatorkapasitet blant annet når alle flyselskaper oppskalerer etter pandemien.