• Spår lave renter lenge

  • Svarer på spørsmål om børsuroen

USAs nedgradering har skapt store sjokkbølger i finansmarkedene.

Oslo Børs fortsatte nedgangen fredag formiddag, men hentet seg inn utover dagen.

Torsdag endte børsen med en nedgang på nesten 6 prosent.

Nedgradert

For et par uker siden nedgraderte kredittvurderingsselskapet Standard og Poor's amerikansk økonomi.

— Det er bakteppet for den siste tids børsuro, sier sjeføkonom Eliasbeth Holvik i Sparebank 1. I tillegg kommer de langsiktige utfordringene USA har med den kommende eldrebølgen. Den amerikanske statsgjelden vil bare fortsette å vokse i prosent av BNP, brutto nasjonalprodukt, mener Holvik.

Eurokrisen

Men også krisene i Hellas, Irland, Portugal og usikkerheten rundt Italia og Spania påvirker børsene. Norge slipper ikke unna.

— De globale effektene smitter inn i Norge, både gjennom at eksportbedriftene får det vanskeligere og at kostnadsnivået trolig må ned. Vi kan ikke ha høy lønnsvekst mens de landene rundt oss reduserer sine lønninger, da vil norsk konkurranseevne over tid svekke seg kraftig, sier Holvik.

Lav rente lenge

Norges Bank varslet før sommeren at rentene skulle opp til et høyt nivå i Norge. I august måtte de revurdere hele sin strategi, og si at nå er vi trolig inne i .

At Norge blir smittet av finanskrisen gjør at rentene vil bli holdt lave lenge.

— Lave renter betyr at vi kommer til å få svakere vekst framover. Da vil også inflasjonen bli lavere og vi kan forvente lavere lønnsvekst, sier Holvik.