• Jan-Børre Sannæs er administrerende direktør hos APL Norway. Her med en modell av en av de første laste- og losse-bøyene selskapet leverte. Den selskapet har fått kontrakt på nå, er større, mer avansert og dyrere. Kontrakten betyr også behov for å øke dagens bemanning på 200 med nye 25 ansatte. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Milli­ardkon­trakter til APL Norway

Over to milliarder kroner i ordreboka. De seneste tre månedene har vært gode for NOV-selskapet APL Norway i Arendal.