Kjell O. Johannessen er leder for «Regionalt samhandlingsprosjekt fremtidens havvind». Etter at logoen på veggen i bakgrunnen ble montert, er "flytende" endret til "fremtidens". Grunnen er at særlig den kommende utbyggingen på Sørlige Nordsjø II har skapt mye oppmerksomhet rundt også bunnfaste havvindinstallasjoner. Kjell O. Johannessen er leder for «Regionalt samhandlingsprosjekt fremtidens havvind». Etter at logoen på veggen i bakgrunnen ble montert, er "flytende" endret til "fremtidens". Grunnen er at særlig den kommende utbyggingen på Sørlige Nordsjø II har skapt mye oppmerksomhet rundt også bunnfaste havvindinstallasjoner. Foto: Rune Øidne Reinertsen

Ser for seg nytt Node-eventyr