Pandemien har fart ille med markedet som Norsk Tur AS lenge levde godt av. Men paradoksalt nok har den også gitt lederduoen Sissel Nordhagen (t.v.) og Stina Iglebæk tid til å gjennomgå «virksomhetsarkitekturen» med friske øyne. Alle lappene på tavla er innspill til en digitaliseringsprosess som skal gjøre selskapet mer effektivt. At selskapet har fått inn en medeier, skyldes også nye tanker. Pandemien har fart ille med markedet som Norsk Tur AS lenge levde godt av. Men paradoksalt nok har den også gitt lederduoen Sissel Nordhagen (t.v.) og Stina Iglebæk tid til å gjennomgå «virksomhetsarkitekturen» med friske øyne. Alle lappene på tavla er innspill til en digitaliseringsprosess som skal gjøre selskapet mer effektivt. At selskapet har fått inn en medeier, skyldes også nye tanker. Foto: Kristin Ellefsen

Måtte tenke nytt, fikk inn medeier