• Rune Steen Moen er daglig leder i Reinhartsen Engros AS. Selskapet er i ferd med å starte markedsføring av sine fremste sjømat-spesialiteter overfor hoteller og restauranter i hele Norge. Det skjer gjennom Askos distribusjonsnett. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Reinhartsen-spesialiteter til hele Norge

Snart kan Reinhartsen-spesialiteter havne på restaurantbord landet rundt. Det sørger en ny distribusjonsavtale mellom Reinhartsen Engros og Asko for.