Statsbudsjettet for 2015 er det første som den blåblå Regjeringen har laget selv, og i med at de arvet 2014-budsjettet fra de rødgrønne.

Finansminister Siv Jensen (Frp) la frem budsjettet i Stortinget onsdag klokken 10. Der kom det frem at Regjeringen øker bruken av oljepenger i sitt første budsjett. Norsk økonomi skal smøres med 164 milliarder kroner fra oljefondet neste år. Jensen foreslår å bruke 3 prosent av oljefondets avkastning neste år, mot 2,8 prosent for i år.

Det gir Regjeringen 17,3 milliarder oljekroner mer å rutte med enn på årets budsjett.

– Det er et blått budsjett, akkurat slik vi forventet at det skulle være.De har foreslått en del kutt det kommer til å bli strid om. Handlingsregelen er død. Vi forholder oss ikke lenger til den når oljefondet er så stort som det er, sier Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen i en kommentar i vårtlive TV-studio.

Samtidig foreslår Regjeringen å innføre en avbyråkratiserings— og effektiviseringsreform. Målet er mindre sløsing med offentlige midler. Samlet sett er innsparingen som følge av reformen beregnet til 1,4 milliarder kroner i 2015. Se statsbudsjettet i den interaktive grafikken under.