— Det virker gøy å tegne maskiner. Og så likte jeg å lære om hva de holder på med i bedriftene, sier Karoline Eiken.

Sammen med resten av de 22 elevene i klasse 9B på Byremo ungdomsskole har hun nettopp hørt Hanne Johnsen prise teknologiutdanning av enhver art, fra fagbrev via ingeniør- til doktorgradsutdanning. «Vi trenger DERE!» er budskapet på en av Johnsens første lysark.

Byremo ungdomsskole en vakker vårdag. Foto: Rune Øidne Reinertsen

Hun utdyper:

— Ja, noen av bedriftene som arbeider innen olje- og gassnæringen sliter på grunn av lav oljepris akkurat nå. Men vi må tenke langsiktig. Skal Norge klare seg i konkurransen mot andre land, må vi utvikle stadig mer kunnskap. Og da er skole viktig!

NEW Faces

Hanne Johnsen arbeider til daglig ved GE Healthcare, også kjent som Lindesnes Fabrikker. Men her på Byremo, nord i Audnedal, stiller hun like mye på vegne av NEW Faces.

Og da trengs straks en forklaring.

NEW står for «Node Eyde Women». Det er et nettverk av 350 kvinner som arbeider i offshorerettede leverandørbedrifter organisert i Node, eller i en av prosessindustribedriftene i Eyde-Nettverket. Under NEW ligger så flere grupper og utvalg. NEW Faces har 17 medlemmer som reiser rundt til ungdomsskoler for å promotere teknisk utdanning; dette skoleåret ligger det an til 47 skolebesøk på Agder, hvorav Hanne Johnsen står for fem besøk som i sum kommer til å omfatte 250 elever.

- Passer best

— Det passer best med niendeklassingene. Om et års tid må de ta viktige valg om videre utdanning, og da er det fint at de får noe å tenke på god tid på forhånd, bemerker Kenneth Hobbesland. Han er rådgiver ved Byremo ungdomsskole og har kontakt med samtlige elever før de går videre i skole- og yrkesliv.

Klassereglene i rommet som 9B benyttet under NEW Faces-seansen. Litt nynorsk, mest bokmål. Men innhold er viktigere enn målform. Foto: Rune Øidne Reinertsen

Det er også Hobbesland som introduserer Hanne Johnsen i det denne skoletimen tar til. Når han kommer inn i klasserommet, reiser alle elevene seg og står vendt mot ham til de får beskjed om å sitte ned. Når så Hanne Johnsen begynner et engasjert foredrag med å fortelle om GE Healthcare og røntgenkontrastvæsken som produseres der, fanger hun praktisk talt hele klassens oppmerksomhet gjennom skoletimen. Det er så en aldrende journalist med ulystbetonte minner fra egen ungdomsskoletid snaut kan tro det.

Quiz

Seansen ble avsluttet med quiz. Både Benjamin Løland (t.v.), Andreas Smith Seland og Aslak Stulien Ro vet svaret på det aktuelle spørsmålet, mens Mathilde Hobbesland (t.v.) og Rebecca Løland er mer avventende. Foto: Rune Øidne Reinertsen

De siste ti minuttene er det quiz.— Tekniker, ingeniør og tegner! lyder det ivrig fra en elev som svarer på spørsmålet om tre forskjellige, tekniske yrkesgrupper som trengs i Node- og Eyde-bedrifter. Flere kunne nok ha fått poeng, for hendene i været er mange.

— Økonomer, ja. Men ikke så mange. Advokater? Kanskje bare én, antyder Hanne Johnsen om andre kategorier kompetansebehov ute blant bedriftene.

Hanne Johnsen har avsluttet "gjesteforelesningen" og replikkveksling mellom andre elever fanger interessen til Erle Solås (t.v.), Vebjørn Persson, Emilie Hobbesland og Karoline Eiken (delvis skjult). Foto: Rune Øidne Reinertsen

Hun benytter for øvrig anledningen til å stå fram:

— Da jeg var 16 valgte jeg bort fysikk. Det angret jeg på siden.