De to selskapene står blant annet bak supper, ketchup, sjokolade og smøreost, og er dermed i direkte konkurranse med Orkla-konsernet, hvor Stein Erik Hagen og hans familie er største eier.

Forretningsmannen Warren Buffett og det brasilianske selskapet 3G Capital går inn med 10 milliarder dollar i fusjonen, tilsvarende 78 milliarder kroner.

Få med deg det viktigste som skjer i norsk og internasjonal økonomi. FølgAftenposten Økonomi på Facebook!