Nytt konjunk­turbaro­meter: – Blir krevende å få tak i folk