Les også:

  • Wilma (3mnd.) sparer i aksjefond

  • Nordea sier opp ansatte til tross for stort overskudd

Rogaland er Norges suverene aksjefylke. Regnet pr. innbygger har privatpersoner i dette fylket dobbelt så mye i aksjefond som i Oslo. Hovedstaden er nummer to på fylkeslisten.

I undersøkelsen fra Verdipapirfondenes forening (Vff) har rogalendingene plassert 30.000 kroner i aksjefond, regnet pr. innbygger. På bunn ligger finansministerens hjemfylke Hedmark med 7800 kroner.

Også på kommunelisten dominerer Rogaland, selv om fylket mister topplassen til Skjåk i Oppland:

  • Syv av ti kommuner på topp ligger i Rogaland.

  • 19 av 30 kommuner på topp ligger i Rogaland.

Rogaland er et velstående fylke. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at fylket ligger like bak Akershus og Oslo både når det gjelder gjennomsnittlig bruttoinntekt og lønn. Men når det gjelder aksjesparing, blir Østlandet slått ned i støvlene.

Oljefylket Skagenfondene er Norges største leverandør av aksjefond, og har hovedkvarter i Stavanger.

Direktør for formuesforvaltning Asbjørn Vagle tror den høye aksjesparingen i Rogaland dreier seg om holdninger. — Rogalendingene har vært i aksjer lenge. Både Skagenfondene og Odinfondene har etablert sterke aksjemiljøer i fylket.

Fylket har dessuten hatt en sterk velstandsøkning sammenlignet med andre fylker, sier han. Odin er eid av SpareBank1-gruppen. Vagle tror nærheten til oljevirksomheten har hatt mye å si.

— Oljen har gitt gode lønninger og gode pensjoner. Mange har mulighet til å spare mye. I tillegg har fiske og oppdrett gitt gode inntekter. Mange gründere har solgt virksomheter, og plassert pengene i aksjefond, sier han

De mest formuende eierne og forvalterne i Skagenfondene forvalter formuen i egne aksjeselskap. De er dermed ikke er inne i tallene for Rogaland.

Lærer av utlandet Direktør for sparing og plassering i Rogalandsbanken SpareBank 1 SR-Bank, Astrid Norheim, tror oljen har vært viktig, ikke bare fordi den har gitt gode inntekter.

— Oljen har ført til stor arbeidsinnvandring som har gjort Rogaland til et internasjonalt fylke. Mange av arbeidsinnvandrerne har kommet fra land som har kommet lenger innen finans, og der folk må spare til pensjonen selv. Denne holdningen har nok smittet, sier hun. Hun tror aksjeplasseringene går mye på anbefalinger og personlige kontakter.

— Det snakkes om aksjesparing på oljeriggen og på lærerværelset. Mange gikk tidlig inn i aksjer og tjente gode penger i roligere tider. Det skaper gode historier, sier hun.

Norheim tror rogalendingene er mer åpne for å ta risiko. - Dette fylket har også mange flere valutalån enn andre fylker, sier hun. Norheim peker også på Skagenfondenes sterke vekst og SR-Bank som Norges største sparebank og sterk regionbank.

Tilbudet av aksjefond har lenge vært like rundt hjørnet. Vagle tror hele Vestlandet har en sterk gründerkultur.

Vant til risiko - Folk er vant til å vurdere avkastning og risiko, og de er tålmodige. Jærbuene er kjent for å bygge stein på stein, sier han. Like fullt er det store forskjeller i vestlendingene aksjesparing: Rogalendinger sparer dobbelt så mye i aksjefond som i Hordaland og Sogn og Fjordane, og tre ganger så mye som i det sagnomsuste gründerfylket Møre og Romsdal.

Forskjellene er mye større enn forskjellene i inntekt skulle tilsi.