KRISTIANSAND: Otera, som er heleid av Agder Energi, fikk et driftsresultat på minus 41 millioner kroner i årets første halvår i 2012. Det skjer etter at selskapet budsjetterte med hele 100 millioner i pluss i år. I Agder Energis kvartalsrapport skriver selskapet at det negative driftsresultatet skyldes tap på enkeltkontrakter.

— Grunnen til at vi går såpass kraftig i minus er uforutsette store kostnader knyttet til seks risikoutsatte prosjekter, tre innen elektro i Drammen og tre innen samferdsel på Sørlandet. De seks har til sammen gitt et tap på 30 millioner, sier administrerende direktør i Otera, Jan Sigvartsen, og utdyper:

— Dette er prosjekter som ble påbegynt for halvannet år siden og nå var i sluttfasen. Det har dukket opp flere utfordringer underveis, i tillegg var det gamle og dårlige kontrakter, lave marginer i tillegg har gjennomføringen av prosjektene vært for dårlig, vedgår Sigvartsen.

Kutter i Drammen

Selskapet, som har hovedkontor i Kristiansand samt kontorer i Drammen, Oslo, Bergen og Arendal, må nå si opp ansatte etter å ha levert sitt dårligste resultat noensinne. Kuttene rammer de ansatte i Drammen, hvor 40 skal ha fått varsel om oppsigelse, ifølge Finansavisen.

— Dette stemmer ikke helt, det er ikke 40 som blir oppsagt. Vi må gjennom en bemanningsjustering, og da må vi kutte i antall ansatte i Drammen. Det betyr ikke at 40 får oppsigelse, noen har allerede gått frivillig, dette er en kontrollert prosess og vi har tett dialog med de tillitsvalgte, understreker Otera-sjefen.

Flere har gått av

Flere i selskapets ledelse har gått det siste året. Selskapets økonomidirektør Sissel Andersen, HR-direktør Sigurd Gangnæs og direktøren for Otera i Drammen, Eirik Vennerød, har alle sluttet. Ifølge Sigvartsen er det rundt åtte i ledelsen som har gått det siste året.

— Hva med ansatte på Sørlandet?

— Vi kommer ikke til å kutte stillinger på Sørlandet, her har vi lagt tapet bak oss. Nå ser vi optimistisk fremover. Vi er i en bransje i vekst.

Selskapets uttalte mål er 100 millioner kroner i pluss i 2014. — Budsjettet for 2012 var på 40 millioner, men vi har som mål å ha en driftsmargin på åtte prosent i 2014 av en omsetning på 1,5 milliarder. Det gir jo 120 millioner, og vi skal være på vei dit i løpet av 2013. Det som har skjedd nå, er bare et midlertidig setback, påpeker Sigvartsen.