Chris­tina (25) fra Oslo vil bli boende i Kristian­sand. Men ikke på grunn av jobbmu­lighe­tene.

foto