Slo selskap konkurs – star­tet på nytt i samme bran­sje