ARENDAL: — Da vi kjøpte APL for to år siden for tre milliarder norske kroner var det av strategiske grunner. Vi vil at NOV APL skal bli vårt "center of excellence" innen flytende oljeproduksjon sammen med NOV Flexibles i Danmark, forteller direktør Knut Ugelvik-Bognø fra National Oilwell Varco. Han kommer fra NOV-systemet, men jobber nå ved APL (Advanced Production and Loading) i Arendal.

APL utvikler og leverer utstyr til FPSOer (floating, production, storage and offloading). Dette er tankskip som driver både med produksjon og lagring. Det mest kjente produktet er en bøye som er festet til skipet og som blir brukt når skipet skal laste olje fra et felt. Deres laste- og lossesystemer er spesialutviklet for bruk i tøft farvann.

KJØPTE EKSPERTISE: Knut Ugelvik-Bognø mener Sørlandet kan bli like store på flytende oljeproduksjon som landsdelen er innen boreteknologi.

Vokser gjennom oppkjøpNational Oilwell Varco er verdens nest største selskap i oljebransjen, etter Schlumberger. De har 54.000 ansatte over hele verden.

16.000 jobber innenfor rigsolutions — halvparten av dem i Norge. Deres boreteknologiavdeling ledes fra Kristiansand gjennom Frode Jensen. Selskapet er Sørlandets største private arbeidsplass.

De siste 12 årene har NOV opplevd en enorm vekst.

— Den største veksten har skjedd gjennom oppkjøp. Vi kjøper markedsledere, og det vil vi fortsette å gjøre, sier Ugelvik-Bognø.

På et næringslivsseminar under Arendalsuka fortalte han hvorfor NOV hadde kjøpt APL fra BW Offshore for to år siden. Det amerikanske selskapet betalte tre milliarder kroner for selskapet som holder til på Hisøy like utenfor Arendal sentrum.

Kjøper kompetanse

— Vi ønsker å være "game changers" innen flytende produksjon. Vi har gjort det før innen boreteknologi. Nå skal vi gjøre det innen produksjon, og her er APL sentrale, sier Ugelvik-Bognø. Han mener Sørlandet, og spesielt Arendal med Aker Pusnes og Sevan Marine, har høy kompetanse på dette feltet.

National Oilwell kjøpte i sin tid Hydralift i Kristiansand, blant annet for å skaffe seg kompetansen de trengte innen boreteknologi. Siden har Kristiansand vokst til å bli blant verdenslederne på feltet.

— Arendal kan bli for flytende produksjon det som Kristiansand er for boreteknologien, mener han.

Til Fædrelandsvennen sier Ugelvik-Bognø at de ønsker å beholde bedriften i Arendal, men han vet ikke om den store veksten i abeidsplasser vil skje der.

Sentraliserer ikke

— Vi vil ta veksten ute i feltet, men vårt ekspertisesenter skal være i Arendal. Et av våre suksesskriterier er at vi ikke sentraliserer. Når NOV kjøper en bedrift, så beholder de lokalene og menneskene som er der. Da holder vi på ekspertisen, sier Ugelvik-Bognø. APL ble startet i Arendal i 1993, og det jobber rundt 200 mennesker i bedriften.

— Vi ønsker å utvikle oss videre herfra til å bli ledende innen flytende produksjonsløsninger, sier Ugelvik-Bognø.