• Gaute Sjusdal i Ventair Solutions AS mener å ha teknologi som løser en rekke utslippsproblemer, deriblant PAH, som Saint-Gobain Ceramic Materials sliter med. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Mener å kunne rense PAH

– Teknologien er ferdig utviklet, dokumentert, patentert og tatt i bruk i andre typer virksomheter. Jeg mener den er svaret for Saint-Gobain også, sier Gaute Sjusdal (53).