Agder Energis konsernsjef Tom Nysted forklarer høye strømpriser med europeiske CO2-kvoter, høyt forbruk og tørr sommer. CO2-kvotene ser han for øvrig som del av en klimadugnad som dreier seg om å bli kvitt kullkraften: Det skal koste å forurense. Agder Energis konsernsjef Tom Nysted forklarer høye strømpriser med europeiske CO2-kvoter, høyt forbruk og tørr sommer. CO2-kvotene ser han for øvrig som del av en klimadugnad som dreier seg om å bli kvitt kullkraften: Det skal koste å forurense. Foto: Kjartan Bjelland

– Denne klimadugnaden hverken kan eller vil vi melde oss ut av