• Høyres Hus er et velkjent trekk i Kristiansands bybilde. Nå vil styret i eierselskapet nulle alle aksjene og tegne nye, på tross av at det ligger verdier for over 6000 kroner bak hver gammel aksje. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Høyre vil nulle gamle støttespillere

Kristiansand Høyre vil nulle minoritetsaksjonærene i Høyres Hus AS.