Nikkelverket er sikret tilgang til råstoff for minst 15 år fremover