Anke hjalp ikke - må ut med million­beløp etter eien­doms­konkurs