Odd Omland (AP) krever en Sørlandspakke fra regjeringen Foto: Tore André Baardsen
Siri Mathiesen (NHO) mener det viktigste nå er veibygging. Foto: Sondre Steen Holvik
Direktør i Nav Vest-Agder, Per Lund Foto: Kjartan Bjelland

Agder: — Nå må det politiske Sørlandet sette seg sammen med næringslivet og lage ei tiltakspakke for arbeid og framtid på Sørlandet. Deretter må vi kreve den gjennomført av regjeringen. Arbeidsledigheten må ikke få bite seg fast, sier Aps stortingsrepresentant fra Vest-Agder, Odd Omland.

Det vi trenger er ordentlig og varig omstilling.

NHOs regiondirektør Siri Mathiesen er helt enig i kampen mot arbeidsledighet, men sier hun aldri har opplevd så mange statsrådbesøk og lydhøre regjeringsmedlemmer noen gang.

Les også: Mange bedrifter mangler arbeidskraft

Les også: Næringsministeren besøkte Sørlandet

Les også:Statsministeren om omstilling

Kort eller lang sikt

Hun advarer mot rene tiltakspakker fordi hun frykter de kun har en kortvarig effekt.

Odd Omland (AP) krever en Sørlandspakke fra regjeringen Foto: Tore André Baardsen

— Det vi trenger er ordentlig og varig omstilling, og her jobber regjeringen godt med rammebetingelser og

Siri Mathiesen (NHO) mener det viktigste nå er veibygging. Foto: Sondre Steen Holvik

tilskuddsordninger. På Agder slår oljekrisen kraftig inn, men faktisk er utfordringene enda større innenfor bygg og anlegg. Der ser vi mange unge ledige og mange langvarig ledige, sier Mathiesen.Dette er hennes oppskrifter nå:

• Lokalpolitikere må ikke forsinke veiprosjekter med lokale krav om tunneler og kryss som fordyrer anleggene. Veiplaner må vedtas så bygging kan starte. E 18 Arendal-Tvedestrand må starte nå, E 39 så fort som mulig. (styret i det nye veiselskapet behandler E 18 i styremøte fredag)

• Det må jobbes langsiktig med flere statlige arbeidsplasser til Agder. Nasjonalt utgjør disse 14 prosent av sysselsettingen, på Agder ni prosent. Mathiesen krever flere statlige kunnskapsarbeidsplasser.

• Mathiesen vil åpne for mer fleksibel permitteringstid (nå 30 uker), men sier Sørlandet må unngå «innelåst arbeidskraft». Det hindrer bare nødvendig omstilling. Hun nevner også bedriftsinterne opplæringsmidler som et viktig virkemiddel.

Høy ungdomsledighet

Direktør i Nav Vest-Agder, Per Lund Foto: Kjartan Bjelland

Avdelingsdirektør Per Lund i Nav bekrefter en bekymringsfull ungdomsledighet på Sørlandet, og at fart på bygg— og anlegg er det viktigste for å få den ned.• Siste år er ledigheten på Agder økt med 1400 til vel 6700 personer.

• Ledigheten er 4,7 prosent og 4,2 prosent i Aust-Agder og Vest-Agder.

• For ungdom under 29 år er den over 7 prosent i begge fylkene.

— Det viktigste nå er å få i gang ny Varoddbro og motorvei-utbygging, sier han.

«Milliardbløffen»

Stavanger Aftenblad dokumenterte onsdag at regjeringens tiltakspakke på fire milliarder kroner, ikke er så Sørvestlandet-fokusert som regjeringen har sagt. Rundt 2,8 milliarder av pakken er ordninger som går til hele landet.

I Rogaland brukes sterke ord. Aps Hadia Tajik snakker om en regjering som holder Sørvestlandet og arbeidsledige for narr. Sps Geir Pollestad snakker om «milliardbløffen».

— Helt korrekt. Derfor må Sørlandet kreve tiltak selv, sier Omland.

Her er noen av han og Aps krav:

• Fortgang i fiberkabler slik at datalagerindustrien kan vokse fram

• Storsatsing på å plugge nedlagte oljebrønner (et felles krav fra landsdelen før valget)

• Penger til vedlikehold for å få fart på bygg- og anlegg

• Hjelp til industriutvikling med vindmøllebygging i Farsund

• Øke kraftig på fylkeskommunenes midler til regionalutvikling (regjeringen har nasjonalt kuttet en halv milliard siden 2013).

Innen vedlikehold er mange anbud ute i disse dager og masse tiltak på Sørlandet.

- Masse tiltak på Sørlandet

Stortingsrepresentant for Høyre i Vest-Agder og medlem av næringskomiteen, Ingunn Foss, er helt uenig i kritikken fra Odd Omland.

— Visst ønsker vi satsing på å plugge brønner, nye veier og flere statlige arbeidsplasser. Det jobber vi med på Sørlandsbenken kontinuerlig. Vi var skuffet da det ikke ble vindmølle-utbygging av Siragrunnen, sier Foss.

Samtidig mener hun regjeringen jobber godt for å møte krisen på Sørvestlandet.

— Det er riktig som Stavanger Aftenblad sier at noen av tiltakene ikke er øremerket Sør- og Vestlandet. Dette betyr ikke at midlene ikke vil tilfalle vår region, sier hun og viser til 350 millioner til innovasjon, 589 millioner til tiltaksplasser for ledige og 700 millioner kroner til vedlikehold.

— Innen vedlikehold er mange anbud ute i disse dager og masse tiltak på Sørlandet. Regjeringen handler, sier Foss, som også viser til endringer i skattene og rammebetingelsene for næringslivet.

Finansminister Siv Jensen sier til Stavanger Aftenblad at hverken Stortinget eller Sørvestlandet eller arbeidsledige er holdt for narr.

— Hovedinnretningen av tiltakspakken for økt sysselsetting er midlertidige tiltak rettet mot Sør- og Vestlandet. Det er riktig at noen av tiltakene ikke er øremerket Sør- og Vestlandet. Dette betyr ikke at midlene ikke vil tilfalle Sør- og Vestlandet, sier Jensen.