Ifølge pressemeldingen går Lunder av for å forfølge andre muligheter, men vil fortsette å fungere som en rådgiver for selskapet i overgangsperioden fram til 13. juli 2015. Formelt går han av 13. april, og Jean-Yves Charlier, som tidligere har ledet mediekonsernet SFR, tar over. SFR er den nest største telekomoperatøren i Frankrike.

Ifølge pressemeldingen går Lunder av for å forfølge andre muligheter, men vil fungere som en rådgiver for selskapet i overgangsperioden fram til 13. juli. Formelt går han av 13. april, og Jean-Yves Charlier, som tidligere har ledet mediekonsernet SFR, tar over. SFR er den nest største telekomoperatøren i Frankrike.

Med Lunder ute av VimpelCom blir det nå spekulert på om han er kandidat til å ta over toppsjefstillingen i Telenor når Jon Fredrik Baksaas legger inn årene der neste år. Lunder har bakgrunn fra Telenor.

Verdifull erfaring

Førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI sier til E24

at man generelt ikke skal ansette en toppleder som er under etterforskning for korrupsjon, men at Vimpelcom-saken ikke nødvendigvis er diskvalifiserende for toppsjefjobben i Telenor, dersom Lunder er uskyldig.

— Internasjonal erfaring er interessant for norske bedrifter. Det er ikke småtterier Lunder har vært gjennom. Med forbehold om at alle er uskyldige til det motsatte er bevist, er det ikke mange norske ledere gitt å ha den erfaringen.

Om strutsetaktikk

Om Lunder skulle vise seg å være skyldig i korrupsjon og at dette er årsaken til at han sier opp i VimpelCom, mener Arnulf det er en «strutsetaktikk».

— Strutsen stikker hodet i sanden i den tro at ingen ser den, sier han.

Ifølge E24 ønsker ikke kommunikasjonssjef Glenn Mandelid i Telenor å kommentere om Lunder fortsatt har Telenors tillit.

— Vi registrerer at VimpelCom har annonsert et lederskifte, er Mandelids kommentar til Lunders avgang.