• Mona Skisland har rukket mye på 23 år. Utallige timer med og på hest, full jobb i hestebransjen, et snart gjennomført masterstudium og nå eget selskap som omsetter teori til praksis og bringer delingsøkonomien inn i hestebransjen. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Med delingsøkonomi til hestebransjen

Mona Skisland er en hestegal masterstudent og gründer som omsetter teori om delingsøkonomi til praksis. Det liker Forskningsrådet, som støtter med én million kroner.