Fra olje til akvakultur, havvind og fiske

foto
F.v. Øystein Bondevik, Morten Sørensen og Steinar P. Risdal i Techano. Stålkonstruksjonen de har plassert seg ved, er fremstilt hos Thomic i Arendal og utgjør en del av en komplett løsning for å sammenkoble mærer og brønnbåt i det svære fiskeoppdrettsanlegget Havfarm 1. Det skal plasseres i tilnærmet åpent farvann i Vesterålen. "En gigantisk Gardena-kobling", forklarer Bondevik. Foto: Rune Øidne Reinertsen