Dette dronebildet av Glencore Nikkelverk ble tatt høsten 2019. Siden da har mer av det nye kobberelektrolyseanlegget vokst fram på området øverst i bildet. For øyeblikket er tilgang på saltsyre et større problem enn koronavirus, men sjefen er forberedt på at det kan endre seg. Dette dronebildet av Glencore Nikkelverk ble tatt høsten 2019. Siden da har mer av det nye kobberelektrolyseanlegget vokst fram på området øverst i bildet. For øyeblikket er tilgang på saltsyre et større problem enn koronavirus, men sjefen er forberedt på at det kan endre seg. Foto: Kjetil Samuelsen (arkiv)

Hjørnesteinsbedriftene står støtt i krisen