• Nicolai Tangens samling skal samles i Kunstsilo når den står ferdig. En liten del av samlingen er å finne i Sørlandet Kunstmuseum i dag. FOTO: Kjartan Bjelland

Skal søke om fritak for avgifter på Tangen-kunst

Store deler av Tangen-samlingen er plassert i utlandet og må fraktes til Norge når Kunstsilo står ferdig. AKO Kunststiftelse regner med at de slipper å betale avgifter når kunsten skal inn i landet.