Med buss til Oslo for å støtte israe­lere: – Jødene står for de samme verdi­ene vi har