Strømprisen på Østlandet og i Sørvest-Norge faller til 91 øre kilowattimen i snitt gjennom døgnet lørdag. Prisområdet Vestlandet får litt høyere pris på 92 øre kilowattimen i snitt, viser foreløpig tall fra Nord Pool.

Dermed faller kraftprisen i de tre prisområdene i Sør-Norge kraftig inn i helgen.

De siste dagene har døgnprisen stort sett ligget over tre kroner kilowattimen her, og ikke vært lavere enn 2,5 kroner.

Strømmen har ikke vært så billig i de tre sørnorske prisområdene siden midt på sommeren, 10. juli.

Billigst på morgen

Strømprisen faller også noe i prisområdene Midt- og Nord-Norge. I Midt-Norge ligger snittprisen lørdag på 55 øre kilowattimen, mens den i Nord-Norge ligger på 32 øre.

På det billigste er den rene kraftprisen nede i 17 øre kilowattimen i timene mellom klokken 5 og 7 lørdag morgen. Da er strømprisen lik i hele Norge.

I Sør-Norge er prisen langt høyere på kveldstid. På det dyreste, fra klokken 19–20, bikker prisen over to kroner kilowattimen.

Prisen som fastsettes på strømbørsen Nord Pool er kun den rene kraftprisen. Den er oppgitt uten nettleie, avgifter som moms og påslag til strømselskapene. Nettleien varierer mye mellom ulike nettselskaper. Eventuell strømstøtte trekkes fra på strømregningen.

I VGs strømspesial kan du se hva prisen blir time for time hos deg.

Mye vind i Tyskland

Helgeforbruk og at vinden i Norge går fra lavt til normalt nivå er med på trekke ned prisen lørdag, ifølge kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insights.

Det viktigste er likevel at det skal blåse mye i Tyskland.

– Vind skal være på 200 prosent av normalt nivå i Tyskland. I tillegg får du sol samtidig, og da får de overproduksjon som må dyttes ut et sted, sier Lilleholt til E24.

Import av kraft med utenlandsforbindelsene trekker med det strømprisene ned i Sør-Norge, forklarer Lilleholt.

Lilleholts kollega, kraftanalytiker Odd Gunnar Jakobsen hos Volue, peker også på noen andre faktorer som har bidratt til prisfallet. Våtere vær, gasspriser som har kommet noe ned fra de høyeste nivåene for noen uker siden og mer tilgjengelighet på produksjon i Europa er relevante faktorer, ifølge analytikeren.

Han trekker likevel også frem den tyske vinden som viktig for morgendagens pris, og påpeker at fridag i Tyskland mandag kan bidrar til at prisen holder seg nede både søndag og mandag.