Fem millioner til Agder: Pengene skal komme bedrifter til gode