Forhandlingene ble brutt fredag, halvannet døgn før fristen som var ved midnatt lørdag. Hvis partene ikke kommer til enighet i mekling, kan det bli streik i kommunesektoren.

– Ingen ønsker streik, derfor håper vi at vi greier å komme fram til et resultat under meklingen. Likevel er det slik at streik er det kraftigste virkemiddelet vi har. Det vil vi bruke dersom det er nødvendig for å fremme medlemmenes rettferdige og riktige krav, sier LO Kommunes leder Mette Nord.

KS forhandler med fire forhandlingssammenslutninger som representerer 41 forbund i LO, Unio, YS og Akademikerne.

Meklingen starter mandag 2. mai. Fristen for å komme til enighet er natt til 24. mai.

Umulig å akseptere

– Det var umulig å akseptere tilbudet KS la på bordet for våre medlemmer, sier leder i YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen, i en pressemelding.

– Våre medlemmer er hverdagsheltene i kommunale tjenester. Dette må gjenspeiles i årets oppgjør, understrer hun, og legger til at prisveksten spiste opp lønnsveksten for kommuneansatte i 2021. I tillegg har ansatte i kommunal sektor to år på rad fått mindre i lønnsoppgjørene enn ansatte i privat sektor.

– YS Kommune krevde solid økning i kjøpekraften i årets lønnsoppgjør for å ta igjen det tapte, sier Thorkildsen

Leder i Fellesorganisasjonen (FO), Mimmi Kvisvik, krever kompensasjon for lavere lønnsvekst i fjor.

– Tilbudet vi fikk var for dårlig. Det er ikke mulig å få det vi krever. Derfor må vi be Riksmekleren om hjelpsier FO-leder Mimmi Kvisvik.

FO er fagforeningen for sosialarbeidere og har om lag 33.000 medlemmer. De fleste jobber i kommunal sektor.

– Medlemmene har en enorm kompetanse og står opp for dem som trenger hjelp og omsorg i hverdagen. Blir de hengende etter lønnsmessig vil vi slite mer å rekruttere rett kompetanse i fremtiden, sier Kvisvik.

Ikke godt nok tilbud

I fjor ble partene enige om en lønnsvekst på 2,8 prosent, men den reelle veksten viste seg å kun bli 2,5 prosent. Derfor krever Kvisvik at medlemmene kompenseres og får mer enn frontfaget i årets lønnsoppgjør.

Akademikerne brøt også forhandlingene med KS fredag.

– Vi har vært løsningsorienterte, men i år er det viktig med et godt oppgjør for våre medlemmer. Arbeidsgivers tilbud var ikke godt nok, sier Tonje Leborg, som leder Akademikerne kommune.

Mange kommuner sliter med å rekruttere og beholde høyt utdannede, og Akademikerne mener at lønnsgapet mellom offentlig og privat sektor er for høyt. Nesten 50 prosent av norske kommuner har ingen ansatte jurister og 40 prosent mangler IKT-kompetanse, ifølge Akademikerne