16.000 utenfor arbeidslivet: – Ønsker å få fram hvilket potensial som ligger i denne reservestyrken