Regjeringen foreslår å øke momssatsen på matvarer fra 14 til 15 prosent.

Les også:

  • Selger annenhver matbit i Norge

  • Lokker med billig mat for å selge dyr mat

  • Nå skal maten bli dyrere

Maten kan bli dyrere

Det kan bety at dyrere mat fra nyttår.

Sist gang merverdiavgiften på matvarer gikk opp var i statsbudsjettet 2007. Da gikk den opp fra 13 til 14 prosent.

Regjeringen hevder imidlertid at den økte momsen ikke nødvendigvis vil føre til dyrere mat for kundene.

I statsbudsjettet heter det:

"Erfaringer fra tidligere endringer i matmomsen kan tilsi at ikke hele avgiftsøkningen slår ut i økte priser. Bortfallet av matproduksjonsavgiftene kan motvirke deler av prisøkningen og det forventes derfor ikke at endringene samlet sett vil medføre vesentlig økning i matvareprisene."

Kampanje mot tobakk

I motsetning til statsbudsjettene de foregående årene velger regjeringen å ikke øke verken tobakk— eller alkoholavgiften.

Derimot vil Regjeringen bruke 19 millioner kroner på en massemediakampanje mot forbruk av tobakk.

— Fra regjeringens side er vi opptatt av å bidra til at færrest mulig unge begynner å røyke, samtidig som vi vil fortsette arbeidet med å stimulere de som allerede røyker til å slutte, sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding.