• FRA OSLO TIL KRISTIANSAND: Siv Kristiansen (37) er hjemflyttet sørlending. Hun jobber på National Oilwell i Kristiansand, der omdømmebarometeret for 2011 ble fremlagt i går. I bakgrunnen diskuteres rapporten. Den viser at Sørlandets omdømme i forhold til arbeidsmarkedet har steget betraktelig siden 2009. FOTO: Jon Anders Skau

Sørlandet mer attraktivt

61 prosent av Norges befolkning mener at Sørlandet er en landsdel med attraktive arbeidsplasser. 68 prosent kan tenke seg å bo her.