Det er Dagens Næringsliv som omtaler video-bloggen på nett nå og i torsdagens avis der saken er hovedoppslag.

Dagens Næringsliv torsdag

Samtidig gjentar Steinar J. Olsen flere ganger, og er helt tydelig på at det er den enkelte som selv avgjør om en skal gå på jobb eller ikke.

Gå syk på jobb

Olsen sier følgende i videoen til de ansatte, som ligger ute på bedriftens hjemmeside:

— Jeg mener personlig at det å være hjemme fra arbeid når en er voksen, fordi en har influensa, har feber, eller vondt i hodet eller har en lungebetennelse eller bihulebetennelse, det mener jeg er betenkelig. Det betyr ikke at det ikke er riktig - det må en bestemme selv ut fra hvor syk en føler seg, sier Olsen.

Helse i å jobbe

Og fortsetter:

— Men det å føle seg pjusk, ikke i god fysisk form, eller ha en dag der man føler seg nede, være nedstemt, føle seg litt depressiv - det er ikke sikkert det er verken lurt eller riktig å være hjemme. Mange opplever at det å komme på jobb er god medisin, at det er bra å treffe kolleger, det er godt å komme seg ut og opp av senga. Men igjen, det er opp til deg å bestemme. Føler du ikke det er riktig, så skal du ikke gå på jobb. Men har du en restarbeidsevne, så bruk den til beste for deg selv, for deg og for kollegene dine, sier Olsen i videoen.

Økende fravær

I video-bloggen som Dagens Næringsliv omtaler, forteller Steinar J. Olsen at sykefraværet i bedriften har vært på 5,3 prosent.

— Høyt over målet på fire prosent, sier han.

Nå har bedriften hatt en økning i fraværet på 20 prosent, slik at fraværet har økt til over seks prosent.

Olsen forteller at det er betalt ut 3,9 millioner kroner i sykepenger til ansatte.

— Et viktig poeng i videoen som er bakgrunnen for sitatet dere har hentet, men som ikke kommer frem i artikkelen hos dere eller hos DN, er at det både i Stormberg og i mange andre norske virksomheter, hver dag er mange mennesker som er syke og som likevel går på jobb.

Stiller på jobb

Til Fædrelandsvennen skriver Steinar J. Olsen:

— Jeg har flere kollegaer i Stormberg som er kronisk syke, og som stiller på jobb dag etter dag. Mange opplever at arbeid er god medisin.Jeg har kollegaer som ikke er kronisk syke, men som til tider har sine utfordringer og som likevel går på jobb. Kanskje kan de ikke yte fullt i perioder, og det er helt i orden. Det å komme på jobb, treffe hyggelige kollegaer og utføre en jobb man trives med, oppleves likevel som positivt for den enkelte. Og det er bra for arbeidsfellesskapet, skriver han.

Appeller til ansatte

Samtidig appellerer Olsen i videobloggen sin til at bedriften trenger kolleger som er tilstede og bidrar i en travel periode. Han slår også fast at det å ha et sykefravær som er så høyt som nå, er hverken naturlig eller sunt.

— Det betyr en merbelastning for dem som er på jobb, sier Olsen i videoen, som DN omtaler.

Verdens beste samvittighet

I intervjuet med Dagens Næringsliv presierer Steinar J. Olsen at ansatte som føler seg så syk at de må bli hjemme, skal være hjemme med verdens beste samvittighet.

— Det er lov å gå på jobb når man er syk, og det er lov å være hjemme, sier han til Dagens Næringsliv.

— Når vi opplever at fraværet samtidig øker så mye, må vi tørre å ta en interndebatt som både handler om tilrettelegging, men også om våre holdninger til fravær, sier Olsen til avisen og viser til at fraværet i Stormberg Sverige er 2,7 prosent - mot altså 6,2 i Norge.