• Arve Andersson er Sørlandets styreleder 2016. Her poserer han med diplom og bilde, mens juryleder Anita S. Dietrichson holder blomstene av praktiske årsaker. FOTO: Rune Øidne Reinertsen

Arve Andersson er Sørlandets styreleder 2016

Arve Andersson er Sørlandets styreleder 2016. "Stort for en liten gutt fra Grimstad", var hans første kommentar.