To norske padel-selskaper slo seg i 2021 sammen i drømmen om å tjene gode penger på «verdens raskest voksende idrett».

Men da et svensk oppkjøpsfond tilbød en gullkantet millionavtale for hele sulamitten, mener de tre gründerne Ketil Nystad, Anders Fältnäs og Tord Indredavik at de ble ført bak lyset og skjøvet ut mot sin vilje.

Onsdag 19. oktober møter de tre i retten, saksøkt av blant andre Jesper Mathisen og Ole Martin Årst, for ikke å gi slipp på aksjene i padelselskapene sine.

Det var Agderposten som først omtalte tvisten torsdag. Også Fædrelandsvennen har skrevet om tvisten.

Både Mathisen og Årst har fortid som fotballspillere i Start, men Årst er nok mest kjent for sin tid i Tromsø. Mathisen har siden fotballkarrieren vært en profilert fotballekspert for TV 2.

Det har ikke lyktes E24 å få kontakt med Mathisen eller Årst mandag formiddag.

Hevder seg ført bak lyset

De tre stifterne av selskapet Vestland Padel (VP) mener at Mathisen og Årst, sammen med forretningsmennene Eimund Tharaldsen og Jesper Brandt, har villedet dem da salget av Just Padel Group til svenske We Are Padel (WAP) ble gjennomført.

Det viser partenes sluttinnlegg til Agder tingrett, som E24 har fått innsyn i.

Blant annet viser Vestland Padel til at de først etter at salget ble gjennomført, fikk en muntlig orientering om at de ikke lenger var eiere av padelsentrene sine.

VP-gründerne mener de fikk vite at salgssummen var på totalt 45,5 millioner kroner, og at de tre – Nystad, Fältnäs og Indredavik – skulle få 3,5 millioner kroner av dette for sin halvpart av de 13 padelbanene i bergensområdet.

Den reelle salgssummen for totalt 42 baner var i stedet på 84 millioner kroner, har VP senere fått dokumentert.

Det til tross for at JPG opprinnelig hadde kommet seg inn i VP-selskapene for symbolske 60 kroner, ifølge sluttinnlegget.

«Først på et langt senere tidspunkt ble de reelle faktiske forhold kjent for VP», skriver advokat Jan Magne Isaksen i CMS Kluge, som representerer de tre gründerne av Vestland Padel, i sluttinnlegget til Agder tingrett.

Ber retten fastsette

Mathisen, Årst og de andre to har heller ikke fulgt avtalen, mener VP, fordi de fortsatt skal ha engasjementer og økonomiske interesser i JPG. Dette er i strid med medsalgsplikten, påpeker VPs advokat.

Mathisen og Årsts JPG mener på sin side at de har krav på aksjene i henhold til aksjonæravtalen, som omfatter en såkalt medsalgsplikt, og at de ikke har handlet i ond tro.

De ber samtidig retten om skjønnsmessig å fastsette et vederlag for de resterende aksjene i padelselskapene.

– Vi hverken kan eller ønsker å forhåndsprosedere saken i mediene, men vi kan bekrefte at vi ser frem til bevisførselen i retten, som vil gi et mer detaljert bilde på hva som har foregått i kulissene, sier advokat Isaksen i CMS Kluge.

Avviser illojalitet

JPG-aksjonærene mener på sin side at VP og de tre gründerne avtalerettslig er forpliktet til å etterkomme aksjeoverføringskravet, og avviser at de har opptrådt illojalt.

De viser til at punktet om medsalgsplikt i avtalen er tydelig:

«Salgsplikt for alle Vestland Padels aksjer i Selskapet skal også utløses dersom alle aksjene i JPG overdras til en uavhengig tredjepart ved salg. Prisen som skal betales for aksjene skal svare til aksjens forholdsmessige andel av Selskapets virkelige verdi uten fradrag for redusert likviditet i aksjen eller minoritetsinteresse», heter det i avtalen.

Påstandene om illojalitet tilbakevises samtidig i JPGs sluttinnlegg til tingretten, ført i pennen av deres advokat Yngve Andersen i Wigemyr & Co.

«Etter JPGs oppfatning er heller ikke dette et relevant bevistema i denne saken. JPG har kort sagt gjort gjeldende en avtaleforankret rett til å kreve overført VPs to aksjeposter, og denne avtalen er VP forpliktet til å overholde ved å etterkomme overføringskravet», heter det der.

JPG ber om at retten fastsetter en kort frist og samtidig bestemmer et passende vederlag for overføring av de resterende aksjene.

Mener de ga opplysninger tidsnok

– Vi mener det er grunnlag for aksjeoverføringskravet fra JPG, og ikke grunnlag for de kravene som VP har fremmet mot de fire aksjeselgerne, sier advokat Yngve Andersen i Wigemyr & Co, som representerer både JPG og de fire selgerselskapene.

På spørsmål om det stemmer at den reelle salgssummen ble holdt skjult for Vestland Padel, svarer Andersen at det var en taushetsklausul i aksjesalgsavtalen mellom aksjeselgerne og WAP.

Vestland Padel fikk imidlertid tilgang til alle de relevante opplysninger i desember 2021 etter at en fortrolighetsavtale ble inngått, mener Andersen, som legger til at det er uenighet om dette siste.

– JPG eier 50,1 prosent av aksjene i henholdsvis Just Padel Sotra AS og Just Padel Sandviken AS i Bergen. VP eier de resterende 49,9 prosentene.

– Sakens hovedspørsmål gjelder spørsmålet om JPG har rett til å kreve å få overført de to nevnte aksjepostene til VP med hjemmel i en avtalt medsalgsplikt, og i så fall til hvilken pris, sier Andersen.