• Terje Næss (t.v.) og Harald Eik har begge slått til og kjøpt seg el-sykler via en ansatt-ordning hos Glencore Nikkelverk. Dessuten har de benyttet seg av en ordning bedriftsidrettslaget har fått i stand, og fått byttet til piggdekk foran vinteren. Mannen t.h. for Glencores egen, rødmalte sykkelekspressvei er Bjørne Jortveit fra Kristiansand kommune og ATP. FOTO: Kjartan Bjelland

Sykkelsatsing som funker

Konklusjon etter et halvt år: Nikkelverkets sykkelsatsing virker.