Stanser produksjon på plattform etter «svømmeaksjon»