– Dette er en stor utfordring for mange husholdninger