KRISTIANSAND/BIRKENES: – Vi trenger mer fornybar energi framover, og solenergi vil spille en viktig rolle i overgangen til et fornybart samfunn. Fram til nå har vi stort sett hatt solceller på tak og fasader i Norge, men potensialet er mye større. Med dette prosjektet ønsker vi å vise hvordan vi kan utvikle bakkemontert solkraft på en smart og bærekraftig måte. At vi samtidig bidrar til å realisere et godt, lokalt initiativ, er et stort pluss.

Det uttaler Svein Are Folgerø, konserndirektør Fornyelse i Agder Energi, i en pressemelding.

Storprosjekt på Birkeland

Bakgrunnen er at AE inngår partnerskap med BTG Solenergi om å etablere det som kan bli Norges største solkraftanlegg på Tveide i Birkenes, med planlagt byggestart i 2023.

BTG Solenergi har over lengre tid jobbet med solparkplanene, og har inngått nødvendige avtaler med grunneiere som sikrer et areal på 185 mål til prosjektet.

Nå tas det videre gjennom etablering av Birkeland Solpark AS, med Agder Energi (49 prosent) og BTG Solenergi (51 prosent) som eiere.

– Gode forhold

– Vi er glade for å ha fått Agder Energi inn på eiersiden. Deres erfaring innen fornybare prosjekter og energimarkedet er spesielt viktig i den fasen vi nå går inn i, og sammen med Agder Energi gleder vi oss til å etablere Agders første solpark. Området er godt egnet og innledende analyser viser at forholdene er veldig gode for solenergi, sier Trygve Raen, daglig leder i BTG Solenergi, i den samme pressemeldingen.

Agder Energi har frem til nå vært engasjert i solceller til privatmarkedet, men åpner med dette prosjektet opp døren for satsinger i større skala. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) påpeker i sin rapport om kraftmarkedene at solkraft fremover vil gi et vesentlig bidrag til kraftproduksjonen i Norge, og er ellers en viktig kilde til energiomstillingen i Europa.

Norges største

Med en maksytelse på inntil 12 megawatt peak (MWp), som tilsvarer årlig produsert energi på rundt 12 GWh og energiforbruket til cirka 600 norske husholdninger, vil dette bli den største solparken i Norge, og den første på Agder.

Konsekvensutredningen har allerede startet og vil danne grunnlag for en konsesjonssøknad som sendes til NVE i 4. kvartal 2022.